Skoči na glavni sadržaj

DAC 6- EU-direktiva

DAC 6-EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar beträffande rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang

DAC 6-EU-direktiva o automatskoj razmjeni informacija koje se odnose na obvezu obavještavanja u prekograničnim aranžmanima

 

Odvjetnički ured/EU-advokatbyrå Zoran Zubovic, ovim putem obavještava sve svoje stranke da je u Švedskoj 1/7-2020. godine na snagu stupila i implementirana kroz zakon EU-direktiva DAC 6 koja za cilj ima uspostavu automatske razmjene podataka, a u svrhu izvještavanja o prekograničnim aranžmanima koji se odnose na najmanje jednu državu članicu EU-a. Pravilima DAC 6 potencijalno su obuhvaćeni svi porezni savjetnici, odvjetnički uredi, konzultanti, te drugi posrednici koji u obavljanju svog posla pružaju usluge prekograničnog savjetovanja i zastupanja.

Smisao odredaba DAC 6 direktive je u prvom redu preventivno djelovanje i sprječavanje eventualnog agresivnog poreznog planiranja ili porezne evazije (skatteflykt) između poslovnih subjekata koji posluju u dvjema ili više država članica EU. Odredbe direktive DAC 6 protežu se i na poslovanje i poslovne pothvate poduzete između poslovnih subjekata od kojih najmanje jedan subjekt ima sjedište tvrtke u jednoj od država članica. Opseg odredaba Direktive DAC6 vrlo je širok, a provedbeni detalji kao i eventualno sankcioniranje propuštanja izvještavanja nadležnih, u prvom redu državnih poreznih tijela (Skatteverket), prepušteni su lokalnim zakonskim propisima i drugim provedbenim aktima. U Švedskoj je to Skatteförfarandelag 2011:1244.

Osim kako ga DAC 6 naziva, agresivno porezno planiranje, odredbama je obuhvaćena i svaka druga uobičajena transakcija bez određenog poreznog motiva, poput operativnih i financijskih leasinga, prekograničnih osiguranja, financijskih posredovanja i sl.

Odvjetnički ured/ EU-advokatbyrå Zoran Zubovic u tom smjeru, a vezano uz svoje prekogranično poslovanje, kontaktirao Švedsku odvjetničku komoru (Sveriges advokatsamfund) i zamolio mišljenje u pogledu obveze izvještavanja nadležnog poreznog tijela Skatteverketa u Švedskoj, a u svjetlu odredbi o odvjetničkoj tajni/tystnadsplikt koji je u Švedskoj osim odredbama etike odvjetničke službe (Regler för advokatsamverksamhet) uređena i Kaznenim zakonom.

Odvjetnički ured/EU-advokatbyrå je vezan odvjetničkom tajnom (tystnadsplikt) i to odredbama:

  • Regler för advokatverksamhet (§ 2.2.1- 2.2.3) (Kodeks odvjetničke etike Švedske odvjetničke komore)
  • Kodeksom odvjetničke etike Hrvatske odvjetničke komore (§26 - §34)
  • Kodeksom odvjetničke etike Europske odvjetničke komore (CCBE) (§ 2.3.1 – §2.3.4.)

Slijedom toga, Odvjetnički ured/EU-advokatbyrå Zoran Zubovic ovim putem obavještava sve svoje stranke da neće informirati nadležno porezno tijelo u Švedskoj o prekograničnim predmetima u kojima ih je zastupao ili savjetovao, osim na izričit zahtjev stranke. U skladu s uputama Švedske odvjetničke komore, odvjetnički ured/EU-advokatbyrå, ne može informirati ni druge savjetnike (revizore, odvjetničke urede s kojima surađuje/surađivao) na obvezu informiranja poreznog tijela u Švedskoj, a da time ne povrijedi gore spomenute odredbe. U tom slučaju obveza informiranja o prekograničnim poslovnim pothvatima (aranžmanima) sukladno zakonskim odredbama pada na stranku. Zadnji dan za prijavu Švedskoj poreznoj upravi (Švedskom poreznom tijelu je 31/1-2021. godine). Poveznica na obavijest švedske uprave.