Skoči na glavni sadržaj

Odvjetnički ured Zoran Zubović

Odvjetnik Zoran Zubović član je Hrvatske odvjetničke komore, registriran u svojstvu EU-advokata pri Švedskoj odvjetničkoj komori.
Placeholder

O uredu

Odvjetnički ured Zoran Zubović osnovan je i započeo je s radom 2010. godine sa sjedištem pisarnice u Republici Hrvatskoj. U zastupanju pravnih i fizičkih osoba ured pruža pravne usluge u domeni građanskog prava.

Od mjeseca rujna 2018. godine ured posluje u Kraljevini Švedskoj te pruža tuzemne i prekogranične pravne usluge kao i pravna savjetovanja sa sjedištem ureda u gradu Kristianstadu, a od mjeseca siječnja 2020. godine u gradu Lundu, županija Skåne.

Područja prakse

Ugovorno pravo

Posebna pažnja usmjerena je na interes klijenata u pogledu stjecanja nekrentina u Republici Hrvatskoj. To podrazumjeva svu pravnu podršku od prvog kontakta s posredovateljskom kućom ili izravno s prodavateljem zaključno s upisom prava vlasništva u zemljišne knjige (Gruntovnica).

Međunarodno ovršno pravo

Odvjetnik pruža usluge zastupanja stranka u prekograničnim naplatama potraživanja temeljem dospjelih a neplaćenih računa.

Odštetno pravo

Odvjetnik preuzima zastupanja u predmetima povrede prava osobnosti, osobito prekograničnih pitanja odštetnih zahtjeva u kojima su sudjelovala vozila švedskih registarskih oznaka (švedskih registracija).

Nasljedno pravo

Europskom uredbom 650-2012 uređeno je područje nasljednopravnih pitanja, kako zakonskih tako i oporučnih. Odvjetnik pruža usluge prekograničnog zastupanja u ostavinskim postupcima. Pokretanje ostavinskih postupaka pred nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj i Kraljevini Švedskoj.

Europsko trgovačko pravo

Odvjetnik preuzima zastupanja u svim prekograničnim pitanjima tumačenja ugovornih odredbi proizašlih iz ugovora trgovačkih društava koji posluju objema članicama EU.

Materijalni i pravni nedostaci na nekretninama

Odvjetnik zastupa stranke u pitanjima materijalnih i pravnih nedostataka stečene nekretnine. Nekretnina sadrži materijalni nedostatak ukoliko se razlikuje od onoga što je ugovoreno.