Skoči na glavni sadržaj

Opća uredba o zaštiti podataka

Opća uredba o zaštiti podataka novi je zakon o zaštiti privatnosti i osobnih podataka (GDPR, engl. The General Data Protection Regulation, sven. Dataskyddsförordningen) na snazi je u cijeloj EU i ima za cilj stvoriti stvoriti regulativno okruženje koje će uskladiti i stvoriti jednaki razinu zaštite osobnih podatka tako da se slobodni protok informacija unutar EU zaštiti, ali ne i ograniči.

Puno toga što je bilo propisano Zakonom o zaštiti osobnih podataka sadrži i predmetna GDPR uredba. U tekstu koji slijedi pronaći ćete osnovne informacije koje vam je odvjetnički ured dužan pružiti.

Zaštita osobnih podataka građana podataka je jedno od temeljnih ljudskih prava, čiju zaštitu jamče odredbe Povelje Europske unije o temeljnim ljudskim pravima, te Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Spomenuti dokumenti sadržajem su svojih pravila utvrdila smjernice kojima svatko ima pravo na zaštitu osobnih podataka.

Konkretnu razradu odredbi ovih propisa donijela je gore spomenuta Uredba (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016.g., koja se u svim članicama EU, pa tako i u Republici Hrvatskoj, primjenjuje od 25. svibnja 2018.

U primjeni ovih pravila, Odvjetnčki ured/EU-advokat Zoran Zubovic (u daljnjem tekstu odvjetnički ured) Vaš je odgovorni partner. U svome poslovanju odvjetnički ured sudjeluje u zaštiti Vaših podataka, u prvom redu privatnosti kao posjetitelja ovih internetskih internetskih stranica, te konačno kao korisnika odvjetničkih usluga. U obavljanju svoje registrirane djelatnosti, kako u Republici Hrvatskoj, tako i u Švedskoj, u svojstvu člana dviju odvjetničkih komora, koja je prvenstveno usmjerena na pružanje različitih prekograničnih pravnih usluga Vama, svojim strankama, odvjetnički ured, sukladno navedenim propisima i dosadašnjoj praksi, želi osigurati zaštitu osobnih podataka i podići je na najvišu razinu.

Politika prikupljanja podataka

Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz ime, osobni identifikacijski broj (OIB), podacima o prebivalištu i dr.

Vaše osobne podatke odvjetnički ured prikuplja ciljano, samo kada svojom voljom date takve informacije i samo kada su takvi podaci potrebni u obavljanju odvjetničke službe. Navedene osobne podatke ne dostavljaju se trećim osobama osim onom tijelu, partneru ili osobi s kojom je odvjetnički ured u kontaktu vezano uz obavljanje odvjetničke službe i tijekom rada na određnom predmetu, kako u Republici Hrvatskoj, tako i u Švedskoj. Ova izmjena podataka proizlazi iz ovlaštenja kojim ste Vi u svojstvu stranke, mandatnim ugovorom (punomoći) ovlastili Odvjetnički ured/EU-advokata da u Vaše ime i za Vaš račun ispunjava svoje obaveze. To se u praktičnom smislu ogleda kroz dostavljanje Vaših podataka sudovima, upravnim tijelima, drugim strankama, te protu strankama kao i u drugim slučajevima kada je to propisano pozitivnim propisima i Uredbom.

Vaše osobne podatke odvjetnički ured može koristiti također i u svrhu ostvarivanja i zaštitu svojih prava kada to propisano zakonom, u prvom redu pri sumnji u počinjenje kaznenog djela ili zlouporabe ove internetske stranice.

Način pohranjivanja

Prikupljeni podatci pohranjuju se u odvjetničkom uredu i na vrijeme potrebno za ispunjenje svrhe zbog koji se prikupljaju. Odvjetnik/EU-advokat dužan je sukladno propisima o odvjetničkoj službi kako u Švedskoj, tako i u Republici Hrvatskoj, podatke svojih stranaka čuvati deset godina.

Kolačići (Cookies)

Kolačići su male tekstualne datoteke koje sadrže jedinstveni identifikacijski broj za identifikaciju vašeg pretraživača (ne vas osobno) na vašem računalu svaki put kad posjetite internetsku stranicu odvjetničkog ureda, te se spremaju se na vaše računalo ili mobilni uređaj od strane internetske stranice koju posjetite.

Sve informacije koje se pohranjuju u kolačiće su anonimne i odnose se isključivo na funkcioniranje internetske stranice odvjetničkog ureda. Primjeri informacija o vašem korištenju stranice uključuju: jezične postavke internetske stranice koje ste odabrali, zadnje vrijeme posjeta stranici i slično. Kada ponovno posjetite stranicu ovog odvjetničkog ureda, kolačići se šalju toj stranici, a ona prilagođava sadržaj stranice podacima koji se nalaze u kolačiću.

Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku.

Vanjske usluge

Na internetskoj stranici mogu biti uključene usluge i sadržaj trećih strana kao što su google, linkedIn, facebook i drugi. Kada koristite takve usluge ili je sadržaj treće strane prikazan, komunikacijski podaci se izmjenjuju između vas i odgovarajućeg davatelja takvih usluga.

Za više informacija u svezi cilja i svrhe takvog prikupljanja i obrade vaših podataka, pogledajte izjave o privatnosti davatelja usluga čije usluge i sadržaj su uključeni na ovoj internetskoj stranici i koji su odgovorni za zaštitu vaših podataka.

Pravo uvida i ispravka

U svojstvu stranke, a vezano uz sve vaše osobne podatke koji su pohranjenji u ovom odvjetničkom uredu imate pravo uvida, pravo ispravka, dopune i brisanja istih kada su nepotpuni, netočni i neažurni. Nadalje imate pravo ograničavanja obrade vaših podataka kao i pravo prijenosa podataka. Ako želite iskoristiti vaša prava, obratite s vašim zahtjevom putem email adrese odvjetničkog ureda ili telefona koji su objavljeni na kontakt stranici. Ako postoji opravdana sumnja u pogledu identiteta pojedinca koji podnosi zahtjev u vezi s njegovim pravima, možete biti zatraženi pružiti dodatne informacije za potvrđivanje identiteta pojedinca na kojega se odnose osobni podaci.

Pravo na pritužbu

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg skupljanja i obrade vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), a u Švedskoj je za to zadužen Integritetsskyddmydnigheten (IMY).