O uredu


Odvjetnički ured Zoran Zubović osnovan je i započeo je s radom 2010. godine sa sjedištem pisarnice u Osijeku, Republika Hrvatska, gdje i danas ima sjedište pisarnice. U zastupanju pravnih i fizičkih osoba ured pruža pravne usluge u domeni građanskog prava.

Od mjeseca rujna 2018. godine ured posluje u Kraljevini Švedskoj te pruža tuzemne i prekogranične pravne usluge kao i pravna savjetovanja sa sjedištem ureda u gradu Kristianstadu, a od mjeseca siječnja 2020. godine u gradu Lundu, županija Skåne.

Odvjetnik Zoran Zubović član je Hrvatske odvjetničke komore, http://www.hok-cba.hr/, te registrirani član u svojstvu EU-advokata pri Švedskoj odvjetničkoj komori.
(Sveriges advokatsamfund).
https://www.advokatsamfundet.se/

U svojem poslovanju ured je povezan su s brojnim odvjetničkim društvima diljem cijele Republike Hrvatske, te preuzima zastupanja neovisno o mjesnoj nadležnosti.

 

Područja prakse


Odštetno pravo

Odvjetnik preuzima zastupanja u predmetima povrede prava osobnosti, osobito prekograničnih pitanja odštetnih zahtjeva u kojima su sudjelovala vozila švedskih registarskih oznaka (švedskih registracija).Ugovorno odštetno pravo

Odvjetnik preuzima zastupanja u svim prekograničnim pitanjima tumačenja ugovornih odredbi proizašlih iz ugovora trgovačkih društava koji posluju objema članicama EU.


Ugovorno pravo

Posebna pažnja usmjerena je na interes klijenata u pogledu stjecanja nekrentina u Republici Hrvatskoj. To podrazumjeva svu pravnu podršku od prvog kontakta s posredovateljskom kućom ili izravno s prodavateljem zaključno s upisom prava vlasništva u zemljišne knjige (Gruntovnica).Materijalni i pravni nedostaci na nekretninama

Odvjetnik zastupa stranke u pitanjima materijalnih i pravnih nedostataka stečene nekretnine. Nekretnina sadrži materijalni nedostatak ukoliko se razlikuje od onoga što je ugovoreno. Postojanje pravnog nedostatka stvari odlikuje se nečijim tuđim pravom na nekretnini koje svagdašnjeg vlasnika (upisanog u zemljišne knjige) ili stjecatelja nekretnine, isključuje, ograničava ili umanjuje njegovo pravo.


Nasljedno pravo

Europskom direktivom 650-2012 uređeno je područje nasljednopravnih pitanja, kako zakonskih tako i oporučnih. Odvjetnik pruža usluge prekograničnog zastupanja u ostavinskim postupcima. Pokretanje ostavinskih postupaka pred nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj i Kraljevini Švedskoj. Sastav isprava za slučaj smrti. (Oporuke, ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju)Pravo intelektualnog vlasništva

Odvjetnik pruža usluge zaštite žiga (logotip) i registracija industrijskog dizajna pred tijelima Republike Hrvatske (Državni zavod za intelektualno vlasništvo) i PRV Patent-och registreringsverket u Švedskoj www.prv.se/sv/


Trgovačko ugovorno pravo

Odvjetnik pruža usluge zastupanja stranaka u prekograničnim naplatama potraživanja temeljem dospjelih, a neplaćenih računa. Zahtjev za izdavanjem europskog ovršnog naloga (ansökan om europeiskt betalningsföreläggande) kao i zahtjev za provedbom europskog ovršnog postupka (ansökan om verkställighet) pred tijelom švedskog javnog ovršitelja kao i pred švedskim sudovima.
Pored navedenih interesnih područja odvjetnik posebnu pažnju posvećuje radu provedbe europskog ovršnog naslova, europskog ovršnog naloga te obostranim prekograničnim prisilnim naplatama potraživanja, a sukladno europskim direktivama 805/2004 i 44/2001.

U obavljanju odvjetničke djelatnosti odvjetnički ured vodi se profesionalnošću i etikom odvjetničke službe, kreativnim pravničkim vještinama, te onim što u odvjetničkoj službi smatramo najvažnijim - osobnim interesom stranaka.

parallax background

Kontakt

Trebate li našu pomoć?
Upišite svoje podatke kako bismo vas kontaktirali.

Suglasan sam da se moji osobni podaci od strane Odvjetničkog ureda Zoran Zubović koriste isključivo za obradu mog upita te da se s njima postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.