O uredu


Odvjetnički ured Zoran Zubović osnovan je i započeo je s radom 2010. godine sa sjedištem pisarnice u Republici Hrvatskoj. U zastupanju pravnih i fizičkih osoba ured pruža pravne usluge u domeni građanskog prava.

Od mjeseca rujna 2018. godine ured posluje u Kraljevini Švedskoj te pruža tuzemne i prekogranične pravne usluge kao i pravna savjetovanja sa sjedištem ureda u gradu Kristianstadu, a od mjeseca siječnja 2020. godine u gradu Lundu, županija Skåne.

Odvjetnik Zoran Zubović član je Hrvatske odvjetničke komore, http://www.hok-cba.hr/, te registrirani član u svojstvu EU-advokata pri Švedskoj odvjetničkoj komori.
(Sveriges advokatsamfund).
https://www.advokatsamfundet.se/

U svojem poslovanju ured je povezan s brojnim odvjetničkim društvima diljem cijele Republike Hrvatske, te preuzima zastupanja neovisno o mjesnoj nadležnosti.

Odvjetnički ured Zoran Zubović, kao registrirani član dviju komora, jedini je hrvatski odvjetnički ured registriran pri Švedskoj odvjetničkoj komori ovlašten pravno savjetovati, zastupati i štititi interese stranaka kako pred švedskim tako i pred hrvatskim tijelima i sudovima.

 

Područja prakse


Ugovorno pravo

Posebna pažnja usmjerena je na interes klijenata u pogledu stjecanja nekrentina u Republici Hrvatskoj. To podrazumjeva svu pravnu podršku od prvog kontakta s posredovateljskom kućom ili izravno s prodavateljem zaključno s upisom prava vlasništva u zemljišne knjige (Gruntovnica).Međunarodno ovršno pravo

Odvjetnik pruža usluge zastupanja stranka u prekograničnim naplatama potraživanja temeljem dospjelih a neplaćenih računa.

  • Zahtjev za izdavanjem europskog platnog naloga (Ansökan om betalningsföreläggande) sukladno europskoj uredbi 1896/2006
  • Zahtjev za provedbom europskog ovršnog naslova (Ansökan om verkställighet av en europeisk exekutionstitel) sukladno uredbi Europske unije 805/2004

Oba zahtjeva odvjetnik provodi pred tijelom švedskog javnog ovršitelja kao i pred švedskim sudovima neovisno o mjesnoj nadležnosti tj. gdje se dužnik nalazi.


Odštetno pravo

Odvjetnik preuzima zastupanja u predmetima povrede prava osobnosti, osobito prekograničnih pitanja odštetnih zahtjeva u kojima su sudjelovala vozila švedskih registarskih oznaka (švedskih registracija).Materijalni i pravni nedostaci na nekretninama

Odvjetnik zastupa stranke u pitanjima materijalnih i pravnih nedostataka stečene nekretnine. Nekretnina sadrži materijalni nedostatak ukoliko se razlikuje od onoga što je ugovoreno. Postojanje pravnog nedostatka stvari odlikuje se nečijim tuđim pravom na nekretnini koje svagdašnjeg vlasnika (upisanog u zemljišne knjige) ili stjecatelja nekretnine, isključuje, ograničava ili umanjuje njegovo pravo.


Nasljedno pravo

Europskom uredbom 650-2012 uređeno je područje nasljednopravnih pitanja, kako zakonskih tako i oporučnih. Odvjetnik pruža usluge prekograničnog zastupanja u ostavinskim postupcima. Pokretanje ostavinskih postupaka pred nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj i Kraljevini Švedskoj. Sastav isprava za slučaj smrti. (Oporuke, ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju)Europsko trgovačko pravo

Odvjetnik preuzima zastupanja u svim prekograničnim pitanjima tumačenja ugovornih odredbi proizašlih iz ugovora trgovačkih društava koji posluju objema članicama EU.


Pravo intelektualnog vlasništva

Odvjetnik pruža usluge zaštite žiga (logotip) i registracija industrijskog dizajna pred tijelima Republike Hrvatske (Državni zavod za intelektualno vlasništvo) i PRV Patent-och registreringsverket u Švedskoj www.prv.se/sv/
U obavljanju odvjetničke djelatnosti Odvjetnički ured vodi se profesionalnošću, etikom odvjetničke službe, kreativnim odvjetničkim vještinama, te onim što u odvjetničkoj službi smatramo najvažnijim - osobnim interesom stranaka.

parallax background

Kontakt

Trebate li našu pomoć?
Upišite svoje podatke kako bismo vas kontaktirali.

    Suglasan sam da se moji osobni podaci od strane Odvjetničkog ureda Zoran Zubović koriste isključivo za obradu mog upita te da se s njima postupa u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka 2016/679 (Dataskyddsförordningen GDPR).